2023-02-23

Agenda 2030 – ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet

Idag fick Lerum Energi besök av Anton Ekström, hållbarhetsstrateg på Lerums Kommun. Anton höll ett intressant föredrag om vad Agenda 2030 innebär och hur det är uppbyggt med sjutton olika globala hållbarhetsmål. Presentationen väckte tankar om hur vi som bolag kan arbeta med FN:s handlingsplan för omställning till ett hållbart samhälle.

Målen omfattar tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Lerum Energi bidrar redan idag med många delar som finns inom Agenda 2030 och nu startar ett spännande arbete med att strukturera upp våra insatser.

När det gäller tex mål sju, det vill säga hållbar energi för alla, är det ett exempel där Lerum Energi bidrar med produktion av förnybar energi i våra tre vattenkraftverk utmed Säveån och att vi producerar förnybar värme i våra fyra fjärrvärmeanläggningar som värmer upp till exempel skolor, äldreboenden, sporthallar, badanläggning och privathushåll. Det känns bra att bidra med denna förnybara energikälla för klimatets skull när andelen fossil energi utgör nästan åttio procent av den totala energitillförseln globalt. 

Stort tack till Anton Ekström för dagens föredrag!

 

Cathrine Kempe, Verksamhetscontroller Lerum Energi tillsammans med Anton Ekström, Hållbarhetsstrateg Lerums Kommun.