2021-11-17

92% nöjda kunder!

Tidigare under hösten genomfördes en marknadsundersökning för att få en tydligare bild av hur våra kunder upplever Lerum Energi. En av frågeställningarna gällde om våra kunder är nöjda med Lerum Energi, dels inom specifika områden som vår vattenkraft, fjärrvärme och elnät, men också hur vår kundservice och övriga organisation arbetar gentemot kunderna totalt. Vi är mycket stolta över att hela 92% av våra kunder uppger att de är väldigt nöjda med Lerum Energi! 

Vårt dagliga arbete med att skapa ett hållbart samhälle genom utveckling av elnät, fjärrvärme, belysning, elhandel och sponsring verkar uppskattas av invånarna i kommunen, det är vi väldigt glada över. 

Stort tack!