Bli egen solproducent

Att bli sin egen elproducent är ett steg på vägen mot självförsörjning. Det är också ett sätt att visa omtanke om miljön och klimatet, det kan förstås även ge ett extra tillskott.

Vill du göra en bättre affär för din försäljning ansöker du om ett Cesarkonto hos Energimyndigheten, du får då ett elcertifikat/MWh som du sedan kan sälja till en elleverantör. Den produktionsanläggning du bygger, eller redan har, ska främst täcka ditt eget elbehov. Men vissa timmar kan det bli ett överskott från produktionen som inte går åt till din egen förbrukning.

Om du är intresserad av att sälja ditt överskott av solel till oss så betalar vi rörligt timspotpris.

Att tänka på om du vill sälja ditt överskott till oss:

  • din elmätare behöver bytas till en modell som mäter både förbrukning och utmatad produktion timvis i anslutningspunkten. Detta gör vi kostnadsfritt.

  • du har eller tecknar elhandelsavtal med oss, både vad gäller förbrukning och produktion.

  • du har en produktionsanläggning på maximalt 43,5kw och/eller en huvudsäkring på max 63A.

  • 1 juli 2022 togs villkoret bort i ellagstiftningen att köpa mer el än en säljer för att klassas som mikroproducent

Vi hjälper dig på vägen

Vi hjälper dig gärna vidare i processen!
Det finns även bra information på Energimyndighetens hemsida.

Kontakta oss

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss! 

Telefon 0302-558 50 eller