Våra värdeord - flexibla, omsorgsfulla, ärliga

Flexibla

Med erfarenhet från dåtiden välkomnar vi framtiden med öppna sinnen. Vi anpassar oss inför utvecklingen och antar utmaningar med en flexibel inställning.

Omsorgsfulla 

Vi visar hänsyn, förståelse och respekt- mot varandra, våra kunder, våra resurser, vår hembygd, vår miljö och mot kommande generationer.

Ärliga 

Vi är transparanta, öppna och ärliga. Vi är engagerade och aldrig påträngande. Vi är raka och tydliga. Vi är lokal kraft att lita på!

 

Vårt motto - lokal kraft att lita på

Ett liv utan avbrott

Vi skapar förutsättningar för ett liv utan avbrott, i denna och nästa generation.

För livet på hemmaplan

Allt vi gör, gör vi för livet på hemmaplan. Det är här vi hämtar vår energi och det är här vi lägger vår energi.

Förnybar vattenkraft

Vår el består till 100 procent av förnybar vattenkraft och vår fjärrvärme skapas med biobränsle.