Frågor om elhandel

Vi hoppas att du ska hitta all information du söker om elhandel och elavtal här. Du hittar all  information om din förbrukning, fakturor och elavtal genom att logga in på Mina sidor.  Om du saknar något är du välkommen att höra av dig till oss.

 

 • Varför ska jag teckna elavtal?

  Om du inte gör ett aktivt val och tecknar ett elhandelsavtal hamnar du automatiskt på ett anvisningsavtal. Om du inte aktivt valt att ingå avtal om elpris anvisar elnätsföretaget dig till en elleverantör och du debiteras ett så kallat anvisat pris. I Lerums kommun är Lerum Elhandel anvisningsleverantör. Ett anvisningsavtal är oftast dyrare än ett tecknat elavtal, därför är det bäst att aktivt välja ett elavtal. Vårt anvisade avtal har uppsägningstid på 14 dagar.

 • Vem kan teckna elavtal?

  Det är enbart den person som står på elnätsavtalet som kan teckna nytt elhandelsavtal.

 • Hur tecknar jag elavtal med er?

  Du kan teckna via vår hemsida eller kontakta kundservice så guidar vi dig till det avtal som passar dig bäst.

  Teckna avtal

 • Vilket elavtal ska jag välja?

  Läs mer om detta via länken eller kontakta vår kundservice på 0302-558 50 så hjälper vi dig!

  Vilket elavtal

 • Vad är ett anvisat avtal?

  Om du inte aktivt valt att ingå avtal om elpris anvisar elnätsföretaget dig till en elleverantör och du debiteras ett så kallat anvisat pris. I Lerums kommun är Lerum Elhandel anvisningsleverantör. Ett anvisningsavtal är oftast dyrare än ett tecknat elavtal, därför är det bäst att aktivt välja ett elavtal. Vårt anvisade avtal har uppsägningstid på 14 dagar.

 • Var hittar jag information om vem som står på nätavtalet?

  Det ser du på din faktura från ditt elnätsbolag. Din faktura hittar du enkelt genom att logga in på Mina sidor.

  https://minasidor.lerumenergi.se/

 • Var hittar jag information om min elförbrukning?

  Det hittar du på din faktura samt genom att logga in på Mina sidor.

  https://minasidor.lerumenergi.se/

 • Hur gör jag för att byta elbolag och bli kund hos Lerum Energi?

  Innan du tecknar ditt nya elhandelsavtal bör du kolla upp med din nuvarande leverantör vad du har för typ av elavtal idag och när du är fri att lämna dem. Därefter tecknar du ditt nya elhandelsavtal via vår hemsida eller genom att kontakta oss på 0302-558 50 alternativt kundservice@lerumenergi.se

  Teckna avtal

 • Hur länge är mitt avtal bundet?

  Det beror på vilket avtal du valt – fast 1 år eller fast 3 år. Om du har rörligt avtal är det 1 månads uppsägning. De övriga avtalen gäller avtalstiden ut. Du hittar mer om din bindningstid på din faktura eller genom att logga in på Mina sidor.

  https://minasidor.lerumenergi.se/

 • Varför får jag två fakturor?

  På din faktura har du två poster om du har oss också som elhandelsleverantör: elnät och elhandel. Har du en annan elhandelsleverantör har du endast elnätet specificerat på fakturan ifrån oss. Då får du en faktura från din elhandelsleverantör.

 • Vad är skillnaden mellan elhandel och elnät?

  För att elen ska fungera i ditt hem behöver du två olika avtal.

  Ett elnätsavtal tecknar du med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor, din nätägare. I Lerums kommun äger Lerum Energi nätet. Om du bor i Lerum kan du då inte välja något annat företag eftersom det endast finns en nätägare per område. Det är vi som bygger ut och underhåller elnätet i Lerum. Vi ser till och ansvarar för att elen kommer fram i ditt hus helt enkelt.

  Du behöver också ett avtal för din elhandel. Detta avtal kan du teckna med valfri leverantör, ett så kallat elhandelsföretag. Det är i ditt elhandelsavtal som du bestämmer om du vill ha ett rörligt elpris eller om du hellre vill ha ett fast elpris bundet under en period. Elhandelsavtalet är det som främst reglerar hur mycket du betalar för själva elen som du använder, till exempel varje gång du tänder en lampa eller använder spisen. Detta avtal kan du teckna hos oss och få din elnät- och elhandelsfaktura på en och samma.

  Teckna avtal

 • Vad har jag för elpris?

  Ditt elpris hittar du antingen på din faktura eller under Mina sidor.

  https://minasidor.lerumenergi.se/

 • Kan jag ta med mig mitt elavtal när jag flyttar?

  Ja, om förbrukningen är likvärdig eller mindre och du flyttar inom samma elområde.

  Kontakta kundservice så hjälper vi dig!

  Kundservice

 • Varför är elpriset så högt?

  Det är en samling av faktorer. Efterfrågan på el ligger högre under till exempel kalla månader då framförallt uppvärmning av bostäder kräver mer el. Sedan utbrottet av kriget i Ukraina har vi sett en påtaglig effekt av skenande gas- och kolpriser i Europa vilket har gett en kraftigt stigande produktionskostnad av el. Då en stor del av elen utanför Norden produceras med fossila energikällor och våra elmarknader till viss del sitter ihop så får det en direkt påverkan på de nordiska priserna. En annan faktor som påverkar är att det har även fallit mindre nederbörd i vattenkraftsområdena under första halvåret 2022 vilket medför mindre tillgång på billig vattenkraft. Vissa dagar har vi noterat extrema priser vilket beror på ovan faktorer i kombination med låg vind.

 • Är elpriset lika högt överallt?

  Sedan de fyra prisområdena infördes i Sverige år 2011 har skillnaderna i pris, dem emellan, varit relativt låg men har på senare tid ökat kraftigt. Då södra Sverige (elområde 3 och 4) är ihopkopplade med övriga Europa har priserna i södra Sverige ökat i mycket högre grad än i norra Sverige (elområde 1 och 2).

 • Hur ser jag vilket avtal jag har och vad jag betalar för elen?

  Du kan själv kolla ditt elavtal genom att logga in på Mina Sidor (det gör du enkelt och säkert med BankID). Där kan du också se din elförbrukning. Ett annat sätt att se vilket avtal du har är att titta på din faktura där du finner alla uppgifter.

 • Jag har rörligt avtal, kan jag binda priset?

  Vi startar igång våra fast pris-avtal från den 1:a nästkommande månad. Så från idag fram till den 31 januari så kan man välja att teckna från den 1 februari.

 • Hur kan jag spara el i mitt hushåll?

  Den stora kostnadsökningen i vinter påverkar framförallt de som bor i eluppvärmd villa. I en villa som förbrukar ca 20 000 kWh står uppvärmning av huset och varmvatten för ca 3/4 av det totala energibehovet. Att dra ned temperaturen någon grad, möjlighet att kallställa rum som inte nyttjas samt att hushålla med varmvattnet är det som gör störst skillnad och ger effekt redan på nästa faktura. På lite längre sikt kan man se över uppvärmningssystem, tätning av lister runt fönster och dörrar samt isolering.

 • Kommer det att vara höga elpriser lång tid framöver?

  Då elpriserna påverkas av yttre faktorer såsom väder och vind, vattenmagasinens fyllnadsgrad, råvarumarknader ihop med geopolitisk oro i vårt närområde samt hur stor efterfrågan som råder vid varje given tidpunkt, är det omöjligt att kunna ge ett exakt svar om elprisets utveckling.

 • Kan jag teckna ett nytt elhandelavtal endast med telefonkontakt?

  Ja, men Lerum Energi kräver alltid att det finns ett skriftligt underlag mellan kund och elhandlare för att avtal skall gälla. Du kommer alltid att få en avtalsbekräftelse på mejl eller post enligt överenskommelse med Lerum Energi vid avtalstecknandet.

 • Kan jag omteckna ett befintligt elhandelavtal till annan avtalsform endast med telefonkontakt?

  Ja, men Lerum Energi kräver alltid att det finns ett skriftligt underlag mellan kund och elhandlare för att annat avtal skall gälla. Du kommer alltid att få en avtalsbekräftelse på mejl eller post enligt överenskommelse med Lerum Energi vid avtalstecknandet.