Vad är ett rörligt elpris?

Ett rörligt elpris är, precis som namnet antyder, ett elavtal som följer upp- och nedgångarna på den nordiska elbörsen. Rörligt elpris har på senare år blivit alltmer populärt och idag väljer ungefär hälften av hushållen ett avtal med rörligt pris. 

Det finns olika elavtal att välja på. Ett val står mellan fast eller rörligt elpris. Ett elavtal med rörligt pris passar dig som gärna följer din elförbrukning och som även har lite marginal i din ekonomi, eftersom elbörsen ibland har tillfälliga pristoppar. Därför är det viktigt att du funderar på om du är beredd att riskera att priset, och därmed dina kostnader, kan stiga kraftigt och vilka effekter det skulle ha för just dig.

Vårt rörliga elpris är kopplat till spotpriset på den nordiska elbörsen. Du betalar vårt inköpspris, kostnad för elcertifikat, påslag, moms samt den fasta årsavgiften. 

Vill du själv styra din elkostnad? 

Då kan vårt rörliga timprisavtal vara något för dig!

Kontakta oss på 0302-558 50 eller mejla så hjälper vi dig.

Rörligt elpris

För dig som vill ha låga elpriser men som har marginal att klara tillfälliga pristoppar.

  • Oftast lönsamt i längden

  • Ingen bindningstid

  • För dig som kan ta risken att priset kan stiga snabbt

Elpriset sätts på börsen

Alla elproducenter i Sverige använder den nordiska elbörsen Nord Pool för att sälja sin el till den som vill köpa, precis som vilken annan råvaruhandel som helst. Det är den officiella börsen för handel med el
i alla nordiska länder (förutom Island) och Estland, Lettland och Litauen. Alla elhandelsföretag köper
sin el från Nord Pool.

Producenterna anger hur mycket el de kan sälja varje timme och elhandelsföretagen lägger därefter
bud på hur mycket el de vill köpa. Hur priset slutligen blir för just dig beror på hur din el mäts.

Elpriset mäts per månad eller per timme

  • Om din el mäts månadsvis, utgörs vårt inköpspris av den nordiska elbörsens elpris timme för timme sammanvägt med månadens elanvändningsprofil i ditt elområde, balanskostnad samt kostnader till den nordiska elbörsen och Svenska Kraftnät. Detta gäller för dig som har ett dygnsbaserat rörligt elavtal.

  • Om din el mäts timme för timme utgörs vårt inköpspris av den nordiska elbörsens elpris timme för timme sammanvägt med profilen på din uppmätta elanvändning timme för timme, balanskostnad samt kostnader till den nordiska elbörsen och Svenska Kraftnät. Detta gäller för dig som har ett timbaserat rörligt elavtal.

  • Månadens rörliga elpris sätts först efter att månaden har avslutats eftersom det är först då spotpriset är känt för samtliga dagar och timmar i månaden.