Vi använder oss av cookies. Genom att använda webbplatsen godkänner du detta.

Jag förstår!

Sponsring med Lerum Energi

Lerum Energi är ett elhandelsbolag som brinner för föreningslivet på hemmaplan! Vi satsar tid, energi och pengar varje år för att stötta klubbar, föreningar, organisationer och spännande evenemang samt andra initiativ som ger energi till Lerum. Vi ägs av kommunen och allt vi tjänar återinvesteras på hemmaplan. 

 

 

Vad innebär sponsring?

Sponsring handlar inte om att skänka bort pengar eller bidra till välgörenhet. Sponsring är ett kommersiellt samarbete mellan två parter som valt att samverka med varandra och där båda parter kan se en affärsmässig vinning. Ett gott samarbete är viktigt och det ska finnas en tydlig motprestation för att vi ska bevilja sponsring. Det innebär att vi erbjuder ett ekonomiskt stöd då vi kan synas i ett positivt sammanhang och med en tydlig exponering.

 

Vilken typ av verksamhet stödjer vi?

Lerum Energi stöttar klubbar, föreningar och organisationer med tydliga lokala kopplingar, dock inte enskilda individer. Vi eftersträvar en balans mellan idrott, kultur och samhälle. 

 

Vad kan vi ge er?

 • Ett sponsoravtal som gäller under 1 år. 

 • En större eller mindre summa pengar. 

 • Hjälp att synliggöra er verksamhet och marknadsföra era arrangemang i våra kanaler.

 • Möjlighet att medverka i våra event där ni marknadsför er egen förening med ”200-lappen” som ger er en extra inkomst utöver sponsringen. 

 • En avgränsad mängd give aways som kan användas som exempelvis lotterivinster.

 
Vad kan ni göra för oss? 

 • Låta oss synas på skyltar, föreningskläder, i trycksaker, i era digitala kanaler m.m.

 • Visa engagemang för oss och vår verksamhet. Verka som ambassadörer för Lerum Energi. 

 • Skicka oss bilder och information från er verksamhet när ni gör bra och roliga saker och som vi får använda oss av i vår egen marknadsföring. 

 • Om möjligt, låta oss få bli er elhandelsleverantör och att ni marknadsför våra elhandelsavtal i ert nätverk. 

 
Ladda laget med ännu mer stålar! 

Om ni vill öka era intäkter ytterligare är vår satsning ”200-lappen” en bra möjlighet! Vi förser er med material som ni kan dela ut till medlemmar, föräldrar, vänner, sponsorer m.fl och för varje nytt elhandelsavtal som det ger oss får ni 200 kronor utbetalt till er förening.
Om ni lägger ner energi kan det här ge stora intäkter till föreningen!
Välkommen att kontakta oss på om du vill veta mer. 

 
Ansökningsperioden är öppen 

Vi vill ha er ansökan om sponsring senast den 15 mars 2020.
 

I ansökan vill vi ha följande information: 

 • Adress och kontaktuppgifter med både telefonnummer och e-post. 

 • En kontaktperson. 

 • Verksamhet, antal medlemmar och antal aktiva medlemmar.

 • Föreningens arbete för jämställdhet. Med jämställdhet menar vi att flickor, pojkar, män och kvinnor har samma möjlighet att utöva er idrott eller aktivitet.

 • Anledningen till att ni vill ha ett sponsorsamarbete med Lerum Energi. Hur ser ni att vi kan stärka våra respektive varumärken genom att samarbeta? Vad förväntar ni er av oss som sponsor? 

 • Motprestation. Möjligheter till exponering, till exempel skylt, kläder, utskick, nätverksträffar, deltagande i våra event eller andra förslag ni kan erbjuda Lerum Energi vid ett samarbete. 

Varmt välkommen med er ansökan om sponsring som ni mejlar till
 

Beslut

Alla som ansöker får ett skriftligt besked av oss. De som vi väljer att sponsra kommer att bli kallade till en sponsorträff för avtalsskrivning.