Vi använder oss av cookies. Genom att använda webbplatsen godkänner du detta.

Jag förstår!

Vårt miljöarbete

Lerum Energi är miljödiplomerat och verkar aktivt för ett miljösmart agerande såväl i den interna verksamheten som i kontakter med kunder och leverantörer. Naturliga ingredienser i detta är:

  • Att följa gällande miljölagstiftning

  • Att säkerställa så att som elhandlare förse samtliga lokala kunder med 100% förnyelsebar el.

  • Att miljöaspekter ska ingå som en naturlig del i såväl anläggning som underhåll av elnät

  • Att återanvändning, återvinning och avfallshantering sköts på ett optimalt sätt med ett kretsloppstänkande som ledstjärna.

en bild på vår elbil

 

 

Bilden visar symbolen för miljödiplomering

Lerum Energi är ett miljödiplomerat företag