Styrelse, Lerum Energi AB

Lerum Energis styrelse består av 7 ledamöter varav 2 arbetstagarrepresentanter och 7 suppleanter. Dessa valdes på bolagsstämman för en period om 4 år. Senaste valet gjordes på bolagsstämman i april 2015.

Leon Johanson,
Ordförande

leon.johansson@lerum.se

Anna-Lena Holberg,
Vice ordförande
anna-lena.holberg@lerum.se

Lena Stenmark,
Ledamot

behe@telia.com

Lars-Gunnar Gonnardsson,
Ledamot

larsgunnarg@telia.com

Lars Åkesson,
Ledamot

akeson@mbox300.swipnet.se

Bengt Slättberg,
Suppleant

bengt.slattberg@telia.com

Lillemor Rånevik,
Suppleant

lillemor.ranevik@seko.se

Marie Jungtell,
Suppleant

mare.jungtell@lerum.se

Lerny Hermansson,
Suppleant

lerny.hermansson@lerum.se

Stefan Larsson,
Suppleant

stefan.larsson3@lerum.se

Arbetstagarrepresentanter i styrelsen

Peter Carlsson,
Ledamot
peter.carlsson@lerum.se

Vakant
Ledamot
 

Ulrika Svensson,
Suppleant

ulrika.svensson@lerum.se

Kristoffer Petersson,
Suppleant

kristoffer.petersson@lerum.se