Vi använder oss av cookies. Genom att använda webbplatsen godkänner du detta.

Jag förstår!

I siffror

Lerum Energi AB ansvarar för investeringar i nätet, till exempel utbyggnad, underhåll och mätning. Vi ser också till att elnätet fram till dig fungerar och har beredskap för att avhjälpa fel dygnet runt, året om. I dag har vi drygt 18 000 elnätskunder.

Vi har cirka 130 mil ledningar och närmare 350 transformatorstationer. Bolaget omsätter närmare 150 MSEK per år och investerar för närvarande över 50 MSEK årligen.Totalt är vi ca 50 anställda.

I Lerum Energi AB ingår dotterbolagen Lerum Elhandel AB samt Lerum Fjärrvärme AB.
 
Lerum Elhandel AB säljer el från förnyelsebar vattenkraft. Vi erbjuder även el som är producerad i våra egna vattenkraftverk i Säveån.

Lerum Fjärrvärme AB erbjuder fjärrvärme i orterna Lerum, Gråbo, Stenkullen och Floda. Bolaget äger och och ansvarar för driften av våra tre vattenkraftverk i Säveån; Floda kraftverk, Hillefors kraftverk och Hedefors kraftverk.