Företagsledningen

Mats Jakobsson
VD

TF Marknadschef

Telefon: 0302-558 51
Mobil: 0709-519 580

Anders Bengtsson
Nätchef

Telefon: 0302-558 55

Thomas Jansson
Ekonomichef

Telefon: 0302-558 75

Stefan Edvardsson
Chef, Service & Entreprenad

Telefon: 0302-558 58

Mats Berggren

Chef, Fjärrvärme & Vattenkraft

Telefon: 0302-558 56