Företagsledningen

Mats Jakobsson
VD

Telefon: 0302-558 51
Mobil: 0709-519 580

Maria Fredriksson
Marknadschef

Telefon: 0302-558 63
Mobil: 0709 - 51 95 86

Thomas Jansson
Ekonomichef

Telefon: 0302-558 75

Anders Bengtsson
Nätchef

Telefon: 0302-558 55

Stefan Edvardsson
Chef, Service & Entreprenad

Telefon: 0302-558 58

Mats Berggren

Chef, Fjärrvärme & Vattenkraft

Telefon: 0302-558 56