Vi använder oss av cookies. Genom att använda webbplatsen godkänner du detta.

Jag förstår!

Våra fjärrvärmeanläggningar

Vi äger och använder att antal anläggningar för produktion av värme och el. Våra värmecentraler producerar värmen till vårt fjärrvärmesystem, som i sin tur distribuerar den till våra kunder. Vi har fyra värmecentraler, alla producerar värme med huvudsakligen biobränsle. 

 

Aspedalens värmecentral
Byggd 1997, ombyggd 2005, tillbyggd 2010. 

Här finns fyra pannor som tillsammans har en installerad effekt på 19,3 MW. Den årliga energiproduktionen uppgår till ca 30 GWh och sker till ca 98 % med biobränsle (träflis, träpellets, vegoil).

 

Gråbo värmecentral
Byggd 2000

Här finns fyra pannor som tillsammans har en installerad effekt på 6 MW. Den årliga energiproduktionen uppgår till ca 10 GWh och sker till ca 98% med biobränsle (träbriketter).

 

Stenkullens värmecentral
Byggd 2007, tillbyggd 2016

Här finns tre pannor som tillsammans har en installerad effekt på 2 MW. Den årliga energiproduktionen uppgår till ca 2000 MWh och sker till cirka 98 % med biobränsle (träpellets och pellets).
 

 

Floda värmecentral
Byggd 2007. 

Värmecentralen i Floda har två pannor som tillsammans har en installerad effekt på 5,8 MW. Fjärrvärmesystemet i Floda är under utbyggnad och den årliga energi-produktionen beräknas from 2009 uppgå till 6 GWh. Bränslet är till 95 % biobränsle.
 

 

Förklaringar:
1 MW (mega watt) = 1.000 kW (kilo watt), Sorten för effekt.
1 GWh (giga watt timme) = 1.000.000 kWh (kilo watt timme),
sorten för energi.
 
Vi använder också några mindre värmeanläggningar,
två s k fjärrvärmeöar:

  • Kyrkmossen i Floda, pelletspanna

  • Hulan, naturgaspanna