Priser för villa- och radhusägare, 2019

Är du villa- eller radhusägare kan du välja mellan tre olika fjärrvärmepaket.

Fjärrvärmepaket 1
Lerum Energi AB äger fjärrvärmecentralen och bekostar service och underhåll.

 • Anslutningsavgift: 20 000 kr

 • Fast avgift: 434 kr/månad

 • Energipris: 87 öre/kWh

 
Fjärrvärmepaket 2

Kunden äger fjärrvärmecentralen och bekostar service och underhåll.

 • Anslutningsavgift: 45 000 kr

 • Fast avgift: 156 kr/månad

 • Energipris: 87 öre/kWh
   

Fjärrvärmepaket 3
Kunden äger fjärrvärmecentralen och bekostar service och underhåll.

 • Anslutningsavgift: 95 000 kr

 • Fast avgift: 156 kr/månad

 • Energipris: 65 öre/kWh
   

Alla priser är inkl. moms (för privatpersoner) och gäller from 2019-12-31. Prisjusteringar ska meddelas kunden minst tre månader i förväg.

Debitering sker månadsvis i efterskott.

Anslutningsavgifterna är lägsta priser och gäller vid kampanjer eller exempelvis anslutning av ett större område. Pristillägg, i form av nyetableringskostnader, kan förekomma vid anslutning av enstaka kund eller mindre områden.

Se olika prisjämförelse mellan kundkategorier här.