Vi använder oss av cookies. Genom att använda webbplatsen godkänner du detta.

Jag förstår!

Våra miljömål

Vi ska verka för en bättre luftkvalitet, lokalt såväl som globalt.
Det gör vi genom att:

  • Bygga ut vårt fjärrvärmesystem så att fler kan erbjudas fjärrvärme.

  • Förtäta befintliga fjärrvärmesystem, också det för att nå fler kunder.

  • Öka andelen biobränsle i vår bränslemix och på så vis minska koldioxidutsläppen ytterligare.

  • Verka i kretsloppet. Exempelvis återför vi askan från biobränslet till naturen.

  • Vi ska verka för en ökad kunskap och medvetenhet i miljöfrågor.
    Det gör vi genom att ta till oss och sprida miljökunskaper till våra entreprenörer och kunder samt samverka med kommunens representanter i stadsplanerings- och byggfrågor.