Vi använder oss av cookies. Genom att använda webbplatsen godkänner du detta.

Jag förstår!

Fjärrvärmen är miljöklok

Ur miljösynpunkt är fjärrvärmen ett klokt val eftersom den i huvudsak produceras av biobränsle. Vårt biobränsle kommer från restavfall i skogen (exempelvis toppar och grenar) och går under benämningen förnyelsebara energikällor. Att producera värme med bränsle från skogen istället för från olja och el gör att vi inte utarmar jordens resurser. 

Eftersom förbränning av biobränsle inte tillför något nettotillskott av koldioxid bidrar vi heller inte till den s k växthuseffekten.

Mer om fjärrvärme och miljö finner du i menyn.

Nedan ser du vår aktuella bränslemix, dvs vilka bränslen vi använder i vår fjärrvärmeproduktion idag och hur det har sett ut över tid.