Fjärrvärme är gemensam uppvärmning

Fjärrvärme produceras i en central produktionsanläggning och fördelas genom rör i marken ut till bostäder och lokaler där den ansluts till radiatorer och/eller för tappvarmvattenproduktion. 

Jämfört med småskaliga alternativ är fjärrvärme mer effektivt och förbrukar en mindre mängd bränsle totalt, vilket ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar. För dig som konsument är det en bekväm uppvärmningsform eftersom leveransen är pålitlig och inte kräver någon arbetsinsats.

Tack vare fjärrvärmen är luften i städerna renare och utsläppen betydligt lägre än i slutet av 1900-talet. Genom att hantera förbränningen på ett enda ställe istället för att varje hus har en egen panna, har luften förbättrats radikalt. När fjärrvärmeverken dessutom bytte ut fossila bränslen mot förnybar och återvunnen energi minskade utsläppen ännu mer. Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmebranschens omställning den största förklaringen till att Sverige lyckats nå klimatmålen enligt Kyoto-avtalet.
 
Se Svensk Fjärrvärmes film om hur fjärrvärmen fungerar.