Byte av mätare för fjärrvärmekunder

Under våren 2020 kommer du som fjärrvärmekund att få din mätare utbytt. Bytet görs för att effektivisera och höja kvalitén på vår insamling av mätvärden. I många fall sammanfaller det också med de återkommande revisionskontrollerna som vi gör för att säkerställa att fjärrvärmeanläggningen är säker och fungerar som den ska.  

Om du bor i villa/radhus så kommer du att få hem ett brev från oss med mer information om bytet och ett föreslaget datum/tid där du behöver vara hemma för att ge vår montör tillgång till fjärrvärmeanläggningen.

Bytet utförs av vår partner Hydrostandard.