Vägbelysning

Kommunen ansvarar för ungefär 8.000 belysningspunkter. Genom avtal utför Lerum Energi AB (LEAB) drift och underhåll av anläggningarna.

Drift och underhållsrutiner 

Tre gånger per år, mellan augusti - februari kör LEAB servicerundor då trasiga lampor byts ut. Mellan servicerundorna görs åtgärder enligt våra standardkriterier. Det innebär att enstaka lampor byts ut vid nästkommande servicerunda medan tre eller flera trasiga lampor i rad, åtgärdas särskilt. Hårdare krav gäller vid övergångsställen och andra platser där kraven på trafiksäkerhet är höga.

Energisnål belysning

Kommunen kommer att byta ut kvicksilverarmaturer till armaturer med Ledteknik. Ledarmaturer ger ett ljust sken och är mer energisnåla och miljövänliga.
 

Klipp träden för att släppa fram ljuset

För att släppa fram ljuset på vägar, gång- och cykelbanor ska träd som hindrar ljuset från gatubelysningen, klippas av den som äger fastigheten som trädet står på.

Om du vill felanmäla något du ser?