Anslutningsavgifter

Alla priser är exklusive moms och lagstadgade myndighetsavgifter.

Priserna avser engångsavgifter för 3 fas.

Priset för anslutningen baseras dels på huvudsäkringens storlek, dels på avståndet mellan din anläggning (fågelvägen) och närmaste anslutningspunkt.

För specialanläggningar kan andra principer gälla.

Ampere

Avstånd

Kr

16-25

0-199 meter

28 200 kr

200-600 meter

28 200 kr +241 kr/meter

600-1200 meter

124 600 kr + 519 kr/meter

1200-1800 meter

436 000 kr + 316 kr/meter

 
(25 meter elkabel 5x25N1XE samt skyddsrör ingår. Övrig längd debiteras.)

35-63

0-199 meter

Enligt offert

(Kostnad för elkabel tillkommer)

>200 meter

Enligt offert

(Kostnad för elkabel tillkommer)

>63

0-199 meter

Enligt offert

>200 meter

Enligt offert

(Kostnad för elkabel tillkommer)

 

 

Vid utökning till 3-fas

 2 500 kr

Tilläggsabonnemang

 2 400 kr

Alla priser exklusive moms och lagstadgade myndighetsavgifter.