Din elmätare

Alla i Lerums kommun har en fjärravläst mätare. Lerum Energi AB samlar in mätvärden minst en gång i månaden för att kunna basera kundens fakturor på faktisk elanvändning.

Vi använder oss idag av två olika elmätare:

  • Kampstrup elmätare utan brytarfunktion finns i villor och lägenheter

  • Kamstrup elmätare med brytfunktion finns i huvudsak i fritidshus

Brytfunktionen finns för att kunden själv ska kunna bryta sin eltillförsel när huset står tomt under en längre tid.