Det här kan vi hjälpa dig med:

Byte av säkring

Vill du säkra upp eller säkra ner?

  • Från 16 A till 20 A eller 25 A

  • Från 35 A ner till 25 A, 20 A eller 16 A

Vi kan byta säkring åt dig för en engångskostnad på 1000 kr/exkl moms (1250 kr inkl moms). Ring vår kundservice så bokar vi en tid då vi kommer ut och gör säkringsbytet. Du kan även vända dig till annan behörig elektriker.

Trädfällning

Ring först – fäll sedan
Har du träd på din fastighet som du vill ta bort och som står farligt nära en elledning? Börja då med att slå en signal till vår kundservice så kommer vi överens om en tid för att komma ut och bevaka att fällningen sker säkert.

Kabelanvisning

Ring först – gräv sedan
Ska du gräva i marken är det viktigt att du först kontrollerar att det inte finns några ledningar där. Vi rekommenderar att du har som rutin att alltid kontakta de ledningsägare som kan vara aktuella i ditt fall, se www.ledningskollen.se. När det gäller våra elledningar kan du beställa anvisning hos oss.

Nyanslutning / Byggström

Ska du bygga nytt eller har du behov av ett tillfälligt elabonnemang? Kontakta vår kundservice. Vi anvisar en punkt i elnätet där du kan ansluta din central. Har du inget eget godkänt byggskåp kan du hyra ett av oss. För avgifter och priser läs mer här. 

Vägbelysning

Kommunen ansvarar för ungefär 8.000 belysningspunkter. Genom avtal utför Lerum Energi AB (LEAB) drift och underhåll av anläggningarna. Om du upptäcker något fel med vår vägbelysning är vi tacksamma om du rapporterar det till kundservice.