Effekttariffer 2018 - Lågspänning

Abonnemang

9185 kr/år

Effektavgift

204 kr/kW

Högbelastningsavgift

327 kr/kW

Överuttagsavgift aktiv effekt

327 kr/kW

Energiavgift

November-Mars vardag kl 06.00 till 22.00

9,88 öre/kWh

Övrig Tid

6,88 öre/kWh

 

Från och med den 1/1 2019 är energiavgiften för november–mars kl 06.00 till 22.00 11,24 öre/kWh och övrig tid 8,24 öre/kWh. 

Avgifter till statliga myndigheter

Elberedskapsavgift

45 kr/år

Nätövervakningsavgift

3 kr/år

Elsäkerhetsavgift

9,50 kr/år

Gällande moms tillkommer på ovanstående priser

Allmänna avtalsvilkor kan beställas per telefon eller skrivas ut från hemsidan