Effekttariffer 2018 - Högspänning

Abonnemang

12 864 kr/år

Effektavgift

158 kr/kW

Högbelastningsavgift

277 kr/kW

Överuttagsavgift aktiv effekt

277 kr/kW

Energiavgift

November-Mars vardag kl 06.00 till 22.00

8,84 öre/kWh

Övrig Tid

6,84 öre/kWh

 

Från och med den 1/1 2019 är energiavgiften för november–mars kl 06.00 till 22.00 9,96 öre/kWh och övrig tid 7,96 öre/kWh. 

Transformeringstillägg

Fast avgift

8 643 kr/år

Tillägg på effektavgiften med

44 kr/kW

Avgifter till statliga myndigheter

Elberedskapsavgift

2 477 kr/år

Nätövervakningsavgift

600 kr/år

Elsäkerhetsavgift

750 kr/år

Gällande moms tillkommer på ovanstående priser

Allmänna avtalsvilkor kan beställas per telefon eller skrivas ut från hemsidan