Vår service och våra avgifter

Vi har samlat det som vi kan hjälpa dig med under olika flikar. Hittar du inte det du söker så använd gärna "Sök" längst upp på sidan. 

Här kan du läsa mer om nätavgifter, effekttariffer och myndighetsavgifter. Är det snarare information, rådgivning och prisuppgifter om våra övriga tjänster, så som byte av säkring, nyanslutning, byggström eller trädfällning, hittar du det under Service & Tjänster. 

Förändring av abonnemang?

Vill du dela upp ett befintligt abonnemang eller kanske slå ihop två befintliga abonnemang kontaktar du vår kundservice på 0302-558 50 som hjälper dig med detta.

Nya elnätspriser för 2019

Priserna kommer att justeras med start 1 januari 2019. Den fasta abonnemangsavgiften kommer inte att ändras utan endast överföringsavgiften per kWh. Nya överföringsavgifter på lågspänning enligt nedan. Skulle ni önska mer information gällande ändringar på effekttariffer samt byggström vänligen kontakta oss på tel 0302-55850.

  • Enkeltariff: 17,80 öre/kWh (22,25 öre/kWh inkl moms)

  • Tidstariff: Höglast 16,40 öre/kWh, Låglast 13,40 öre/kWh (20,50 öre/kWh resp 16,75 öre/kWh inkl moms).