Vi använder oss av cookies. Genom att använda webbplatsen godkänner du detta.

Jag förstår!

Det här jobbar vi med just nu:

Här presenterar vi våra pågående och planerade projekt så att du som kund har koll på var vi lägger ner vår energi just nu.

I år planerades arbeten för ca 35 MSEK. Det omfattar underhåll, vädersäkring och nybyggnation.

Vädersäkring i stora delar av kommunen 

Under året kommer stora utvecklingsarbeten äga rum i kommunen för att vädersäkra elnätet. Vi gräver ner kablar i ett flertal områden. 

Stenkullens Industriområde

Ett omfattande kabelarbete med ett antal ny- och ombyggnationer av transformatorstationer har startats. Två stationer är nu på plats och arbetet fortskrider under 2018.

Stora Bråta

I samband med kommunens planer på VA-arbeten och nya bostäder i Stora Bråta planerar vi att samförlägga kabel. Påbörjas under första halvåret 2018.

Ekekullen i Tollered

Ersätta luftlinjer med kabel i mark. Arbetet är igång.

Stamsjöbadet - Bävsjöryd 

Luftlinjen mellan Stamsjöbadet och Bävsjöryd skall ersättas med cirka 3 km markkabel samt 2 stycken transformatorstationer. Arbetet pågår och slutförs i höst.

Knavraås - Skallsjö ängar 

Kabelnedgrävning från Knavraås till Skallsjö är igång och kommer att avslutas under året.

Kastenhofsmotet 

Till senhösten kommer vi att ersätta två luftlinjer med kabel i mark i syfte att minimera avbrott i området.

Upprustning av elnätet vid Stannum/Ytterstad 

Nio nya stationer har placerats ut samt åtskillig nedgrävning av kabel har pågått en tid men vi är för närvarande i slutfasen med kopplingsarbeten och omläggning av nätet. Anledningen till att vi bygger nya tranformatorstationer är att det blir dyrbart i slutändan att behålla stolpar då detta kräver mer underhåll och är mindre driftsäkert. 

Nybyggnation

Ett antal stora nybyggnadsprojekt runt om i kommunen innebär en utbyggnad av elnätet. Följande projekt är inplanerade.

  • Lilla Bråta: 40-50 stycken villor/parhus. Förebyggande arbete pågår inför husbyggnationen. En stor del av befintlig luftledning ersätts med kabel i mark..

  • Herrgårdsbacken i Floda 79 stycken lägenheter. Vi har börjat med markarbeten.

  • Ny idrottshall vid Dergårdsgymnasiet vilket kommer att innebära ett omfattande stationsarbete samt nedgrävning av nya kablar.

Björboholm Etapp 3 sambyggnation med VA

Byggstart i december. Vi skall gräva ned kablar i samband med kommunens VA-arbeten och stärka upp elnätet.

Aspenäs - Gorås

Vi ersätter luftledning med kabel i mark. Arbetet har påbörjats.

Ny mottagningsstation

Planering pågår inför en ny mottagningsstation. Vi har påbörjat omfattande grävningsarbeten i Lerum under året.

Kommunens bredbandssatsning

Samtidigt med kommunens bredbandssatsning ser vi det lämpligt att förlägga kabel för att förstärka och vädersäkra. Ett flertal områden är aktuella.

Löpande underhåll hela året

I samband med att kommunen gör VA-projekt passar vi på att gräva ner elkablar vilket vädersäkrar elnätet. Det arbetet sker löpande. 

Av våra 130 mil ledningar har vi delat upp området i sex sektioner där vi röjer och besiktigar samt underhåller enligt plan cirka en sektion per år. Detta till en kostnad av cirka 5 MSEK/år.