Klimatklivet ger dig upp till 50% av investeringskostnaden. 

Övergången till elfordon tycker staten är viktigt och går därför in och finansierar upp till 50% av investeringskostnaden. Projektet heter Klimatklivet och syftar till att underlätta för alla som investerar i minskade utsläpp av växthusgaser. 

Läs mer om Klimatklivet här: http://www.naturvardsverket.se/klimatklivet