Drivmedel från Lerum Energi

Drivmedel från Lerum Energi är en klimatsmart satsning på framtidens drivmedel – el. Att köra elbil ger inga lokala utsläpp. Laddar du med el från Lerum Energi kan du helt och hållet minimera din påverkan på miljön när du kör, eftersom vi enbart har 100% förnyelsebar el från vattenkraft.

I samarbete med Lerums kommun genomför vi nu en stor satsning på laddinfrastruktur. 

Under 2017 och början av 2018 installeras 11 publika laddstationer runt om i Lerums kommun med stöd från Klimatklivet. Dessutom installeras en mängd laddstationer för laddning av kommunens verksamhetsbilar.

Du som fastighetsägare kan också investera i en laddstation. 

Våra laddstationer ingår i ett stort nätverk av laddstationer över hela Sverige. Läs mer om våra laddstationer här.