Vi använder oss av cookies. Genom att använda webbplatsen godkänner du detta.

Jag förstår!

Är du strömlös?

När strömmen går kan anledningen vara att det blivit ett avbrott i vårt elnät eller så kanske en säkring har löst ut i ditt hem.  

Börja alltid att kontrollera din egen anläggning först. Det bästa sättet är att kontrollera om grannen har ström. Om inte, så ligger troligen felet på elnätet och då behöver du kontakta oss på telefon: 0302-558 50, måndag-torsdag kl. 8.00-17.00 och fredag kl. 08.00-13.00 eller jour/övrig tid på 0302-164 20.

Om grannen däremot har ström kan du följa nedan steg för att lista ut var felet sitter i din fastighet.

Helt strömlös - undersök själv!

Finns jordfelsbrytare?  Kontrollera om den har löst ut. Om jordfelsbrytaren har löst ut, försök slå till den. 

 1. Skruva ur eller slå från säkringarna i din elcentral.

 2. Slå till jordfelsbrytaren.

 3. Skruva i eller slå till säkringarna en och en tills jordfelsbrytaren löser ut igen.

 4. Skruva ur eller slå från den säkring som förorsakade utlösningen av jordfelsbrytaren.

 5. Kontrollera apparater anslutna på den grupp som förorsakade utlösningen.

 6. Om du inte finner felet själv, kontakta en installatör.
   

Har den inte löst ut, kontakta Lerum Energi på 0302-558 50, måndag-torsdag kl. 8.00-17.00 och fredag kl. 08.00-13.00 eller jour/övrig tid på 0302-164 20.

 

Delvis strömlös  - detta kan det bero på!

Kontrollera i första hand säkringarna i din elcentral. Visas symbolerna L1, L2, L3 i displayen på din elmätare, har du ström fram till din anläggning. Saknar du någon av L1 L2 L3 i displayen kan det bero på två orsaker:

 1. Någon av dina mätarsäkringar är sönder.

 2. Du saknar ström fram till din anläggning.
   

Om inget syns på mätarsäkringarna. Slå från huvudströmbrytaren och byt plats på säkringarna. Slå till huvudströmbrytaren och kontrollera om felet har flyttat sig (andra delar av huset blir strömlöst).

Om felet har flyttat sig är en av säkringarna trasig. Byt ut den trasiga säkringen och du bör ha strömmen åter.

Om inget av ovanstående hjälper, kontakta Lerum Energi på 0302-558 50, måndag-torsdag     kl. 8.00-17.00 och fredag kl. 08.00-13.00 eller jour/övrig tid på 0302-164 20.