Producera din egen el 

Att bli sin egen elproducent är ett steg på vägen mot självförsörjning. Men det är också ett sätt att visa omtanke mot miljön och klimatet. Och det kan förstås även ge ett extra tillskott i kassakistan. 

Den produktionsanläggning du bygger eller redan har ska täcka ditt eget årsbehov av el-konsumtion. För att kalla dig mikroproducent så krävs det att du inte producerar mer än du förbrukar under ett kalenderår. 

En mikroproducent är momsredovisningsskyldig enligt Skatteverket. Mikroproducenter måste därför göra en anmälan om momsregistrering.


Sälj din överskottsel till oss

Vissa timmar under dygnet kan det bli ett överskott från produktionen som inte går åt till din egen förbrukning. Denna överskottel har du som kund möjlighet att sälja till oss.

Vill du dessutom göra en bättre affär för din försäljning så ansöker du om ett Cesarkonto hos Energimyndigheten. Du får då ett elcertifikat/MWh som du sedan också kan sälja till oss eller annan elleverantör. 

Gemensamt för all mikroproduktion är att de regleras av lagar och regler. Detta för att kunna hantera inkomstskattelag, skattreduktion mm. Dessutom skall nedan villkor vara uppfyllda för att vi ska kunna köpa din överskottsproducerade el:

  1. du har eller tecknar elhandelsavtal med oss

  2. du har en produktionsanläggning med en effekt på maximalt 63A eller högst 43,5 kW

  3. din anläggning är ansluten till ett elnät

 
Observera att momsredovisningsnummer måste anges för att du ska erhålla skattereduktion om f.n 60 öre/kWh på din inkomstdeklaration och överskottsproduktionen får inte överstiga 30000 kWh/år.

 
Vi hjälper dig på vägen

Hör av dig till oss på kundservice på 0302-55850 alt. energi@lerum.se för ytterligare information. Vi hjälper dig gärna vidare i processen.

 

Bertil driver gården med solenergi

Bertil Svensson är en pionjär inom solenergi som idag driver sin egen gård med solenergi, men som ser möjligheter att sälja vidare sitt överskott till andra. Drivkraften är i första hand den miljömässiga aspekten för Bertil, vars historia du kan ta del av här.