Vi använder oss av cookies. Genom att använda webbplatsen godkänner du detta.

Jag förstår!

Vad betyder de olika begreppen på fakturan?

Ibland kan fakturan kännas väl krånglig att förstå sig på. Här går vi därför igenom vad de olika begreppen på fakturan betyder och vad det är du faktiskt betalar för.

På din faktura har du två poster om du har oss  också som elhandelsleverantör: elnät och elhandel. Har du en annan elhandelsleverantörhar du endast elnätet specificerat på fakturan ifrån oss. 

Elnätet

I Lerums kommun är det Lerum Energi som äger och underhåller elnätet. Elnätet är själva stommen för all elöverföring. Eftersom elnätet är ryggraden i våra kunders elanvändning krävs det att elnätet fungerar på bästa sätt. Detta försöker vi åstadkomma genom fortlöpande underhåll och investeringar.

Säkring
Denna avgift utgår från storleken på din huvudsäkring som avgör hur stark ström du kan ta ut. Det är ett fast pris per år som faktureras månadsvis. En höjning eller sänkning av huvudsäkringen påverkar ditt pris. Det är viktigt att huvudsäkringen är dimensionerad för din elanvändning. Anlita en behörig elinstallatör om du vill ändra huvudsäkring. 

Elöverföring
Detta är en rörlig avgift som tas ut för att leverera elen till din bostad och påverkas av hur mycket el som du använder.
I elöverföringsavgiften ingår en elsäkerhetsavgift som ditt elnätsföretag måste ta ut och betala till Elsäkerhetsverket. I avgiften ingår också en nätövervakningsavgift till Energimarknadsinspektionen och elberedskapsavgift till elberedskapsenheten vid Svenska Kraftnät.

Energiskatt
1 januari 2018 beslutade riksdagen att energiskatten på el flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen som därefter fakturerar och betalar pengarna vidare till Skatteverket.
Aktuell skattesats på el från och med 1 januari 2020 är 44,13 öre/kWh (35,3 öre/kWh exklusive moms). 

Läs gärna mer om energiskatt här

Elhandeln

Elhandeln = den el som du köper och använder inne i din bostad. Om du har oss som elhandelsleverantör har du både elnät och elhandel på samma faktura. Om du har en annan elhandelsleverantör får du en separat faktura ifrån dem. Elhandelsavtal kan du teckna med valfri elhandelsleverantör.
 
Fast avgift
Den fasta administrativa avgiften är på 300:- per år och debiteras månadsvis.
 
Elförbrukning
Här ser du vad du betalar för din förbrukning inne i bostaden. Har du ett rörligt avtal blir priset olika från månad till månad då örespriset per kilowattimme justeras månadsvis. Med ett fast avtal betalar du samma kWh-pris så länge som avtalet löper. Hur mycket summan per månad blir beror på hur mycket el du förbrukar. 

Elcertifikat
Lagen om elcertifikat kom till för att stimulera ökningen av el som produceras från förnybara energikällor. Alla elhandelsleverantörer berörs av lagen och så här fungerar systemet:

  • Producenter av förnybar el får ett elcertifikat för varje producerad MWh (megawattimme) el.

  • Alla elhandelsleverantörer är skyldiga att köpa och redovisa elcertifikat motsvarande en viss andel (kvot) av sin elförsäljning.

  • Elhandelsleverantörer tar i sin tur ut kostnaden för elcertifikaten av sina kunder i samband med elleveransen.

2020-06-18