Vi använder oss av cookies. Genom att använda webbplatsen godkänner du detta.

Jag förstår!

Nedräkning för driftsättning av nya mottagningsstationen

Lerum Energi har sedan cirka 10 år tillbaka identifierat behovet av ytterligare en mottagningsstation. I dagsläget har vi en mottagningsstation i kommunen som tar emot el från regionnätet.
- Det är driftmässigt och kapacitetsmässigt nödvändigt för Lerums kommuns elförsörjning med ytterligare en mottagningsstation, säger Anders Bengtsson, nätchef och projektledare för den nya mottagningsstationen M4 Johanneberg.

Över hela Sverige finns ett stamnät med ledningar som transporterar el ifrån Norrland till Skåne – elnätets motorväg med en spänning på 400 000 volt. I mottagningsstationen sänks spänningen till ungefär 20 000 volt som fördelas ut till nätstationer där spänningen sänks till 400V som sedan fördelas ut i lokalnätet till våra kunder. Resten fördelas ut i lokalnätet via  nätstationer, där spänningen sänks till 400 volt för att sedan hamna i ditt eluttag via kabelskåp och servisledning.

- Som elnätsbolag har vi en skyldighet enligt lag att ansluta alla kunder som så önskar i Lerums kommun. Men vi är nära kapacitetstaket med nuvarande mottagningsstation, M1 Berg, säger Anders Bengtsson. 

Viktigt med driftsäkerhet

Elnätsbolag ska enligt lag hålla en viss leveranskvalitet till kunderna. En olycka på M1 Berg skulle resultera i ett strömlöst Lerum i flera dagar.
- Driftsäkerheten är viktig för oss och det är sårbart med bara en mottagningsstation, säger Anders Bengtsson. 

Det har varit en lång resa som började redan 2010. Då tog Lerum Energis styrelse ett beslut om att etablera ytterligare en mottagningsstation. 

  • 2015 gjordes förstudier och ansökan om ett förhandsbesked om bygglov skickades in och godkändes i början av 2016. 

  • 2017 träffade Lerum Energi ett anslutningsavtal med Vattenfall.

  • 2018 köpte Lerum Energi marken av Lerums kommun och en upphandling för entreprenaden gjordes.

  • I februari 2018 skickades ansökan för bygglov in och kompletterades i juni 2018. 

  • Hösten 2019 startade byggnationen. 

Arbetet med M4 Johanneberg går framåt!

M4 är ett nödvändigt komplement till M1 Berg för att kunna trygga elförsörjningen i Lerums kommun.

- Det har varit många diskussioner genom åren. Men vi gör detta för hela kommunen och för att kunna trygga elförsörjningen, säger Anders Bengtsson. 

Runt påsk 2021 driftsätts M4 Johanneberg.

2020-05-07