Vi använder oss av cookies. Genom att använda webbplatsen godkänner du detta.

Jag förstår!

Lerum Energi köper Lerum Fjärrvärme

Göteborg Energi AB och Lerum Energi AB har beslutat att Lerum Energi förvärvar Göteborg Energis aktier i Lerum Fjärrvärme AB. Göteborg Energi äger sedan 2002 49 procent av aktierna i Lerum Fjärrvärme. Beslutet innebär att Lerum Energi blir hundraprocentig ägare av bolaget.

− Vårt uppdrag är att arbeta för ett hållbart göteborgssamhälle. Det innebär att vi i första hand ska vara göteborgarnas energibolag och vår långsiktiga strategi är att fokusera vår verksamhet till Göteborg. Därför ser vi löpande över engagemang och ägande i verksamheter som ligger utanför Göteborg. Att sälja våra aktier i Lerum Fjärrvärme är en del av strategin för att nå vårt mål, säger Göteborg Energis VD Lotta Brändström.

− Fjärrvärme är en central del i Lerum Energis verksamhet. Göteborg Energi har under många år på ett aktivt sätt hjälpt till att bygga upp fjärrvärmen till den starka ställning som den har i dag. Att nu Göteborg Energi väljer att avveckla sitt ägande i bolaget förändrar inte inriktningen. Fjärrvärme är en central verksamhet inom Lerum Energi och en förutsättning för att den vision och de klimatmål som gäller inom Lerums kommun skall kunna nås, säger Mats Jakobsson, VD Lerum Energi AB.

Det formella tillträdet beräknas ske den 29 december 2016.

För mer information kontakta:

Mats Jakobsson, VD Lerum Energi 070-951 95 80

Cecilia Erdalen, pressansvarig på Göteborg Energi 070-466 04 28

2016-11-25