Vi använder oss av cookies. Genom att använda webbplatsen godkänner du detta.

Jag förstår!

Höjd beredskap vid vattenkraftverken

Den senaste tidens stora regnmängder har lett till höga flöden och högt vattenstånd i länets vattendrag. SMHI har utfärdat klass 2-varningar om mycket höga flöden ibland annat Säveån. Senaste varningen utfärdades torsdag 20 februari vid lunchtid. 

Med anledning av klass 2-varningarna håller Länsstyrelsen i Västra Götaland regelbundna avstämningar med berörda kommuner, räddningstjänster och myndigheter. Lerum Energi har även kontakt med Länsstyrelsen.

– Vi har höjt beredskapen vid vattenkraftstationerna i Floda, Hillefors och Hedefors. I Floda släpper vi förbi vatten på högsta nivå, det vill säga dammluckorna är öppna till max. Vi gör just nu dagliga besök på våra stationer och gör vad vi kan och det som åligger oss att göra så att det fungerar så normalt som möjligt, säger Tommy Markusson, servicetekniker. 

Bor du nära vatten i ett utsatt område är det bra att se över hur du kan skydda din fastighet mot översvämningar. Här är några tips från Länsstyrelsen:

  • Underlätta för dagvattnet att rinna undan genom att rensa diken, brunnar och avloppsgaller från löv och annat skräp.

  • Kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning.

  • Håll kontakten med grannarna. Ni kan behöva hjälpa varandra.

  • Ta reda på var huvudströmbrytaren finns och hur du stänger av all el.

  • Placera bilen på en hög plats.

  • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.

  • Flytta möbler och elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem på någon form av förhöjning.

  • Följ läget via din kommun, nyhetsrapporteringen i medierna samt väderläget via SMHI.

 
För boende i riskområden finns nu möjlighet att hämta ut säckar och sand för att skydda hus från inträngande vatten. Sand och säckar finns att hämta för boende i Lerums kommun inne på gamla reningsverkets område vid Aspedalens pendelstation. Det är skyltat från grinden och öppet klockan 07.00 till 16.00. På platsen finns spadar att låna.


 

2020-02-20