Vi använder oss av cookies. Genom att använda webbplatsen godkänner du detta.

Jag förstår!

Givande diskussioner om solceller på Elens dag 

Intresset för solceller är något som har ökat successivt och idag finns det närmare 250 solcellsanläggningar ansluta till Lerum Energis nät. Bra tema för Elens dag, tyckte vi på Lerum Energi och bjöd in på öppet hus!
 

Frågar vi lerumsbon Bertil Svensson om huruvida solceller är något att ha blir svaret ett rungande JA!
– Jag har haft ett energitänk under lång tid. Jag hade ett ladugårdstak som behövde göras om och tittade på olika alternativ. Efter mycket informationssökande blev det solceller. Solen kändes som det minst kontroversiella. Jag vill värna om miljön och ta vara på jordens resurser. Och en bättre pensionsförsäkring kan jag inte tänka mig, säger Bertil. 

Bertil Svensson berättade om sin resa med att installera solceller och fascinerade besökarna med sina anekdoter.

Bertil driver sedan många år tillbaka ett ekologiskt jordbruk med 100 djur och han ville göra något robust men samtidigt klimatsmart när det var dags att byta tak.
– Dessutom är det snyggare med svart panel istället för taskiga takpannor, säger Bertil och skrattar. 

Malin och Magnus Calén bor i en villa i Lerum och har idag bergvärmepump. De har funderat under en längre tid på att byta till något annat eller att åtminstone komplettera bergvärmen.
– Värme är idag vår största energiförbrukning. Vi vill ta reda på så mycket som möjligt innan vi eventuellt kör igång med solceller, därför valde vi att komma hit idag för att lyssna på Lerum Energi och Bertils erfarenheter, säger Malin.

Magnus och Malin Calén kom till Lerum Energi på Elens dag för att ställa sina frågor om solceller och tyckte att det blev givande diskussioner.

Malin undrar om Bertil är självförsörjande på el vilket har varit hans primära mål från början.
– Oh ja!  Det är driftsäkert och bullrar inte. Snyggt är det också!

Bli en solcellsexpert

Stefan Bertrandsson, som är ansvarig för anslutning av solcellsanläggningar på Lerum Energi, säger att hans främsta rekommendation är att läsa på och sätta sig in i vilka regler som gäller.
– Att göra business av solceller, att tjäna rena pengar, är inte tankegångar som vi rekommenderar. Utgå från att dimensionera anläggningen efter hur mycket ni faktiskt kommer att konsumera, säger Stefan och tipsar om Energimyndigheten som en bra källa att ta information ifrån.

Kan man tjäna pengar?

Men frågan uppstår: kan man tjäna något i rena pengar på att producera egen el?
– Man kan sälja överskottselen för spotpriset på den nordiska elbörsen och man kan få skattereduktion om 60 öre/kWh för överskottsel som matas in på elnätet. Men du får inte mer ersättning än vad du har förbrukat, säger Stefan.
Det finns flera typer av ersättningar att ansöka om. Läs gärna mer om detta. 

Jenny Nordlund och Stefan Bertrandsson diskuterar med Lerum kommuns energirådgivare Peter Rosengren.

– Det finns ett stort intresse för solceller vilket gör att det också har poppat upp flera solcellsföretag. Välj en installatör med bra renommé. En installatör måste alltid lämna in en föranmälan innan solcellsanläggningen får anslutas till Lerum Energis nät. I de allra flesta av fallen godkänner vi föranmälan men ibland kan vissa åtgärder behöva utföras innan anslutning får ske. Föranmälan måste därför alltid vara godkänd innan installationen påbörjas, säger Stefan.

Batterilagring av överskottsel

Batterilagring är något som Daniel Zandén funderar över.
– Jag är intresserad av att kunna ladda bilen med el som jag tillverkar själv. Det är ju det optimala, säger Daniel. 

Daniel Zandén och Markus Eriksson ställer frågor om solenergi till Bertil Svensson, Peter Rosengren och Stefan Bertrandsson.

Ett batteri gör att du kan lagra den överskottsel din solcellsanläggning producerar under dagen för användning på kvällen när solen har gått ned. Det gör att du bättre kan matcha din produktion med din förbrukning och generellt få mer egenanvändning av dina solceller.
– Batterilagring är än så länge väldigt dyrt så det är tveksamt om det är lönsamt även med de bidrag man kan söka för installationen. Dessutom är produktionen av batterier generellt sett inte så miljövänlig. Men det är ett spännande område där det pågår mycket utveckling, säger Stefan. 

Vad bör du tänka på vid installation av solceller?
Läs mer här -->> 

 

2020-01-24